Powstanie Forum (listopad 2008)

Idea Mazowieckiego Forum Pełnomocników wywodzi się z doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego, które jako pierwsze w kraju zainicjowało współpracę osób, które w gminach i powiatach odpowiadają za kontakty z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Na Mazowszu inicjatorem powołania Forum był Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. Andrzej Rybus-Tołłoczko oraz Stowarzyszenie BORIS. Do grupy inicjatywnej – która obecnie stanowi Prezydium Forum Pełnomocników – zaproszeni zostali ponadto pełnomocnicy z największych miast na Mazowszu (Płocka, Siedlec, Ciechanowa, Ostrołęki, Radomia) i Federacja MAZOWIA.

20 listopada 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie Pełnomocników z terenu województwa mazowieckiego. Ustalono potrzebę takiego wspólnego działania, którego celem ma być podjęcie systemowej debaty o problemach, które są identyczne dla wszystkich samorządowców. Ponadto Forum będzie miejscem wymiany doświadczeń oraz edukacji pełnomocników.

Konferencja inaugurująca (luty 2009)

12 lutego 2009 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca prace Mazowieckiego Forum Pełnomocników. W czasie konferencji występowali m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Joanna Glezman – Pełnomocniczka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marszałka Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Rybus-Tołłoczko – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego oraz szereg działaczy III sektora: Jan Herbst (KLON/JAWOR), Agnieszka Zowczak (Federacja MAZOWIA), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu).

Ważnym elementem konferencji były warsztaty, w których – obok wymienionych prelegentów – uczestniczyli też przedstawiciele mazowieckiej Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS. Żywe dyskusje, dzielenie się doświadczeniami, wskazówki i dobre przykłady – to właśnie wynieśli uczestnicy konferencji.

Konferencja dla powiatowych Pełnomocników w Płocku (maj 2009)

Prezydium Mazowieckiego Forum Pełnomocników oraz Urząd Miasta Płocka zorganizowali spotkanie dla powiatowych pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pn. „Współpraca Urzędu Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi jako przykład dobrych praktyk”.

Uczestnikom zaprezentowano doświadczenia płockiego pełnomocnika, miejskiego Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Zespołu Konsultacyjnego. Omówiono też możliwość organizacji pracy powiatowych forów pełnomocników. Wśród gości nie zabrakło Wojewody Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka. Nie zabrakło też występu płockich artystów z Zespołu Pieśni i Tańca WISŁA.

II Konferencja Mazowieckiego Forum Pełnomocników (styczeń 2010)

Ze względu na zbliżającą się nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydium Mazowieckiego Forum Pełnomocników zorganizowało II Konferencję programową, tym razem poświęconą nowym niefinansowym formom współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się 28 stycznia 2010 w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

zdj

Zaproszeni prelegenci – Marcin Wojdat (Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. Organizacji Pozarządowych), Kazimierz Cieślik (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), Mariusz Mierzejewski (Pełnomocnik Prezydenta Ostrołęki), Zbigniew Wejman (Stowarzyszenie BORIS) oraz Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego Andrzej Rybus-Tołłoczko prezentowali różnorodne doświadczenia współpracy m.in. w zakresie partycypacyjnego modelu tworzenia Programu Współpracy oraz organizacji i prowadzenia Centrów Organizacji Pozarządowych.

Ponadto dyr. Izabela Szewczyk zaprezentowała nowatorską formę współpracy Urzędu Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w postaci Forum Cudzoziemców.

Regionalne spotkania Mazowieckiego Forum Pełnomocników (czerwiec/ lipiec 2010)

Na przełomie czerwca i lipca 2010 r. Prezydium Mazowieckiego Forum Pełnomocników we współpracy z Siecią SPLOT zorganizowało regionalne spotkania dla pełnomocników w Ciechanowie (22 czerwca), Radomiu (28 czerwca) oraz – we współpracy z Urzędem Wojewody Mazowieckiego – w Siedlcach (5 lipca). W spotkaniach uczestniczyło ok. 100 osób, jedynie 3 z nich to specjalnie dedykowani pełnomocnicy ds. współpracy, reszta realizuje równocześnie inne zadania i funkcje (pozyskiwanie środków z UE, promocja itp.).

zdj

Podczas seminariów omówiono wszystkie istotne zmiany wprowadzone w ustawie oraz omówiono konsekwencję tych zmian. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in. nowych obszarów działalności pożytku publicznego, zasad i form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy lokalnej, zlecania realizacji zadań, Rad Pożytku Publicznego.

zdj

Nowelizację referował Marcin Dadel, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednocześnie dyrektor Sieci SPLOT. W trakcie spotkań zostały poruszone tematy dotyczące dobrych praktyk współpracy z terenu województwa mazowieckiego (A. Rybus-Tołłoczko, Z. Wejman), jak i Olsztyna (Monika Michniewicz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Olszyn ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). Spotkania umożliwiły także podjęcie debaty o trudnościach i problemach samorządowców oraz wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi mazowieckimi samorządami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych. W trakcie konferencji regionalnych uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami konstruowania aktów prawnych, których wymóg wprowadzenia związany jest ze zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (przykład materiałów z miasta Łodzi).

zdj
III Konferencja Mazowieckiego Forum Pełnomocników (10.05.2011)
10 maja odbyło się trzecie już spotkanie wszystkich mazowieckich pełnomocników i koordynatorów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. W szczelnie wypełnionej Auli na UKSW w Warszawie ok. 200 samorządowców zapoznało się z kwestią nowopowołanej Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego przedstawioną przez Pełnomocniczkę Marszałka T. Borkowską, z nowym rozporządzeniem Ministra Pracy ws. wzorów ofert, umów i sprawozdań, z przykładami lokalnej współpracy.