CENTRA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA MAZOWSZU

Centra wsparcia organizacji pozarządowych „(…) uchodzą za najbardziej typową formę organizacyjną infrastruktury, których cechą charakterystyczna jest prowadzenie stałej – a nie ad hoc – działalności wspierającej inne organizacje pozarządowe, adresowanej do każdego podmiotu, a nie wyłącznie do członków własnej sieci/struktury” (R. Skrzypiec, Regionalne mapy infrastruktury III sektora w Polsce – pomorskie i śląskie, Warszawa 2004). W województwie mazowieckim działają takie organizacje wspierające, jednak poza środowiskiem warszawskim w pozostałych większych czy mniejszych miastach regionu ich ilość jest śladowa. Taki rodzaj działalności deklaruje bowiem 2% organizacji z Warszawy (średnia w Polsce to 1%) i 0% organizacji z terenu Mazowsza (!). Najstarszym na Mazowszu (oraz najstarszym w ogóle) centrum wsparcia jest BORIS, działające od 1993 r. Obecnie BORIS prowadzi Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, duży program na rzecz społecznej aktywności w Warszawie w 95% finansowany ze środków miasta. Jest także Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta Płock. Jest kilka Lokalnych Punktów Informacji dla Organizacji Pozarządowych (LPI), będących próbą zainspirowania i pomocy lokalnym środowiskom pozarządowym ze strony stowarzyszenia BORIS do utworzenia centrów wsparcia z prawdziwego zdarzenia. Póki co, jedynie w Płocku udało się na bazie LPI uruchomić centrum wsparcia III sektora, prowadzone jednak w strukturach samorządowych. Obecnie program LPI realizowany jest przez organizacje z Radomia, Siedlec, Mińska Mazowieckiego. Do dziś tabliczka z napisem „Lokalny Punkt Informacji” wisi na budynku Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, do LPI przyznaje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach… Z pewnością, jak na 6 milionowe województwo organizacji infrastrukturalnych działających na poziomie lokalnym jest zdecydowanie za mało.