Stowarzyszenie BORIS od początku swojego istnienia inicjuje i wspiera współpracę różnych podmiotów (organizacji, instytucji, przedsiębiorstw) w sferze polityki społecznej. Obecnie szczególnym wsparciem Stowarzyszenie obejmuje tworzenie partnerstw lokalnych na Mazowszu. W ramach tych działań powstała również Mazowiecka Sieć Partnerstw Lokalnych, która skupia kilkanaście działających partnerstw. Podobnie na terenie miasta stołecznego powstaje analogiczna Warszawska Sieć Partnerstw Lokalnych. Ich doświadczenia będą opisywane na tej stronie informacyjnej.

Jednocześnie BORIS jest od wielu lat aktywny w obszarze inicjowania i wspomagania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego i organizacjami pozarządowymi. Przykładem tego jest przygotowanie we współpracy z samorządem Warszawy pierwszego w Polsce otwartego konkursu ofert (1995), pomoc w opracowaniu i wdrożeniu kilkudziesięciu Programów Współpracy (1995-2010), promocja innowacyjnych instrumentów i form współpracy. BORIS ze swoja ofertą pomocy specjalistycznej w dalszym ciągu jest obecny w wielu wspólnotach lokalnych na Mazowszu, współpracując zarówno z licznymi JST, jak i lokalnymi organizacjami wspierającymi rozwój społeczny i aktywność obywatelską, w tym z centrami wsparcia NGOs.